You are here

Svoge,SFO

This is the Svoge,SFO Postcode page list. Its detail is as below.

More InformationMunicipality Place Name Postcode
Своге / Svoge Ябланица / Jablanica 2298
Своге / Svoge Владо Тричков / Vlado Trichkov 2299
Своге / Svoge Огоя / Ogoja 2297
Своге / Svoge Батулия / Batulija 2295
Своге / Svoge Бакьово / Bak'ovo 2295
Своге / Svoge Буковец / Bukovec 2293
Своге / Svoge Луково / Lukovo 2296
Своге / Svoge Реброво / Rebrovo 2294
Своге / Svoge Брезовдол / Brezovdol 2292
Своге / Svoge Церецел / Cerecel 2286
Своге / Svoge Осеновлаг / Osenovlag 2291
Своге / Svoge Церово / Cerovo 2287
Своге / Svoge Добърчин / Doburchin 2289
Своге / Svoge Искрец / Iskrec 2290
Своге / Svoge Томпсън / Tompsun 2285
Своге / Svoge Зимевица / Zimevica 2282
Своге / Svoge Заноге / Zanoge 2283
Своге / Svoge Миланово / Milanovo 2280
Своге / Svoge Заселе / Zasele 2284
Своге / Svoge Дружево / Druzhevo 2281
Своге / Svoge Губислав / Gubislav 2274
Своге / Svoge Брезе / Breze 2278
Своге / Svoge Еленов дол / Elenov dol 2275
Своге / Svoge Добравица / Dobravica 2279
Своге / Svoge Оплетня / Opletnja 2276
Своге / Svoge Габровница / Gabrovnica 2277
Своге / Svoge Лакатник / Lakatnik 2273
Своге / Svoge Бов / Bov 2270
Своге / Svoge Bov 2271
Своге / Svoge Лесковдол / Leskovdol 2268
Своге / Svoge Лакатник / Lakatnik 2273
Своге / Svoge Редина / Redina 2269
Своге / Svoge Желен / Zhelen 2267
Своге / Svoge Манастирище / Manastirishhe 2256
Своге / Svoge Свидня / Svidnja 2266
Своге / Svoge Завидовци / Zavidovci 2256
Своге / Svoge Левище / Levishhe 2260
Своге / Svoge Своге / Svoge 2260